Chatbox – Cách giữ chân khách hàng trên website hiệu quả

Chatbox – Cách giữ chân khách hàng trên website hiệu quả

Website được ví như một văn phòng thu nhỏ của mỗi doanh nghiệp có thể trưng bày đầy đủ các sản phẩm. Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp, các dịch vụ cung cấp, chương trình tuyển dụng, chính sách của công ty,…Vậy hãy thử tưởng tượng bạn vào ngôi nhà […]

Read more